IPC Mühendislik Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.
 

  2019 prezentasyon videomuz için lütfen tıklayınız...

Hakkımızda

Türkiye’nin Güç Elektroniği sektöründe lider şirketlerinden olan IPC Mühendislik Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi; 1997 yılından bu yana ülkemizde ihtiyaç duyulan Güç Sistemlerini tasarlamak, üretmek, satış ve satış sonrası servis hizmetlerini vermek amacıyla İstanbul’da faaliyet göstermektedir.

Bunun yanı sıra, Alçak Gerilim AC / DC Pano, UPS ve çeşitli anahtar teslimi şebeke bağlantılı/bağlantısız Güneş Enerji Santrallerinin kurulumunu da gerçekleştirmiştir.

Ar-Ge faaliyetleriyle yeni teknolojileri yakından takip ederek, enerji ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak uyarlanmış çözümlerimiz, yurtiçi ve yurtdışında birçok firmaya hizmet vermektedir. Türkiye’deki yetkin servis ağıyla, enerji alanında ürün, çözüm ve teknik servis hizmetlerini, “7 gün 24 saat” kesintisiz sunmaktadır.

IPC LTD ürünlerinin üretildiği fabrikada; ISO9001, ISO14001 ve ISO18001 gibi küresel standartlar uygulanmaktadır. IPC’nin Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri ve koşulsuz müşteri memnuniyeti beklentisi, üretimin her anında kusursuzluğun temelini oluşturmaktadır. Kalite Politikamızın en önemli parçası % 100 Müşteri Memnuniyeti sağlamaktır. Çalışanlarımızın en büyük ve en önemli kaynağımız olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, bilgi ve becerileri, verilen kurs ve eğitimlerle sürekli olarak geliştirilmektedir.

IPC LTD her zaman güvenilir ve ulaşılabilir bir çözüm ortağınız olacak, size ve işinize enerji katacaktır. Ana müşterileri arasında
Türk Telekom A.Ş, Turkcell, Vodafone, Avea, Ericsson, Huawei ve ZTE gibi haberleşme sektörünün önde gelen firmaları olan IPC LTD’nin hedefi; Türkiye ve dünyada, müşterilerine hızlı, kaliteli ve güvenli çözümler sunmaktır.

KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

ÜRÜN ve HİZMET KALİTESİ: Ürünlerimizin ve sunduğumuz hizmetlerin ülke ve dünya standartlarına uygun ve güvenli olması, tüm birimlerimizin ve çalışanlarımızın öncelikli hedefidir.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: Müşteri tanımının hem iç hem dış müşterileri kapsadığının bilincinden hareketle, istek ve ihtiyaçları, beklentilerinin de üzerinde karşılamak üzere, uzun araştırmalar sonucu güvenilir ürünler geliştirip üretmek ve kaliteli hizmet vermek tüm birimlerimizde ve çalışanlarımızda ilke olarak benimsenmiştir.

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ: Müşteri memnuniyetinin gerçek temelinin "çalışan memnuniyeti" olduğunun farkındalığıyla, tüm çalışanlarının kişisel ve mesleki eğitimlerine destek vererek, huzurlu ve yeteneklerin geliştirilebildiği bir çalışma ortamı sağlamaktayız.

TEKNOLOJİ TAKİBİ: Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin dünya standartlarında devam etmesi için her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmekte ve bu anlayışı tüm birimlerimize uyarlamaktayız.

BİLGİ GÜVENLİĞİ: Bilginin üretilmesi, işlenmesi, paylaşılması, saklanması ve korunması için sistematik yaklaşımla gerekli önlemleri alır, çalışanlarımızın, çözüm ortaklarımızın bu konudaki eğitim ve farkındalığını sağlarız.

EĞİTİM VE TAKIM RUHU: Takım ruhu ve eğitimi her kademede ön planda tutarak, organizasyonel ve yapısal anlamda destek ve dayanışma içinde faaliyet göstermekteyiz.

SÜREKLİ GELİŞİM: Yeniçağın gerekliliklerini yakından takip ederek, hizmet anlayışını ve üretim hedeflerini değişen koşullara ve teknolojiye adapte ederken, aynı zamanda kurumsal yapıyı yenileyerek gelişmeye devam etmekteyiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevreyi etkileyen faaliyetler güncel mevzuat ve yönetmeliklere göre yürütülmektedir. Yasal mevzuatlara uyum, tüm çalışanların katılımıyla yerine getirilmektedir. Mevzuatlardaki değişiklikler, proses, faaliyet, ekipman ve ürünlerin gelecekteki uygunluklarının planlanması takip edilmektedir.

Kaynakların verimli kullanılması için çalışmalar yapılmaktadır. IPC Mühendislik, kaynakların ve enerjinin verimli kullanımını öncelikli olarak ele almaktadır. Kurumumuz, doğal kaynaklar, hammadde, yardımcı malzemeler ve enerjinin akılcı kullanımı ile doğal kaynakları korumayı, bu kaynakları en verimli şekilde kullanmayı kendisine amaç edinmiştir. IPC Mühendislik, atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltma ve geri kazanma konusunda ciddi çalışmalar yapmaktadır.

Mal ve hizmet aldığımız tedarikçiler ve çalışanlarımız bilinçlendirilmektedir. Kurumumuz, yüksek bilgi seviyesi ve bilince sahip toplumlar ile çevresel sorunların en aza indirilebileceğinin bilincindedir. Bu sebeple tüm çalışanlarının çevre bilincini arttırıcı bilgilendirilmeleri konusunda çalışmalar yapmaktadır. IPC Mühendislik ayrıca çözüm ortaklarını, tedarikçilerini ve müşterilerini de çevrenin birer parçası görerek onları da çevre konusuyla ilgili bilinçlendirmektedir.

Acil durum planlaması yapılmakta iş sağlığı ve güvenliği konularında önlemler alınmaktadır. Kurumumuzda, tehlikelerin ve olası risklerin yaratabileceği durumlar karşısında can ve tesis güvenliğini korumak amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi uygulanmaktadır. Tehlike ve olası riskler önceden belirlenerek, gerekli önlemler alınmakta ve doğabilecek kazalar minimize edilmektedir. Risk noktaları, teknolojik gelişme ve yeni yatırımlar kapsamında gözden geçirilerek revize edilmekte ve sürekliliği sağlanmaktadır. Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerinde sürekli iyileştirme ve geliştirmeler yapılmaktadır.